กระแสการบริโภคสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกต่างๆ

ไฟฟ้าเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้ และพลังงานรูปอื่นก็สามารถเปลี่ยนกลับเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เช่นกัน พลังงานไฟฟ้าถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมายเพราะพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สามารถนำไปแปรรูปให้เปลี่ยนไปในลักษณะต่างๆได้อย่างสะดวก จะเห็นได้จากความต้องการพลังงานของมนุษย์โลกมีเพิ่มขึ้นเรื่อยมา สังเกตได้จากอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวช่วยในการทำงาน นอกจากนี้พลังงาานไฟฟ้ายังเป็นตัวผลักดันให้มีการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมา

มีการประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ขึ้นมาใหม่และมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นกระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปหาขั้วลบภายนอกเซลไฟฟ้า ไฟฟ้าแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีโทษมหันต์ต่อผู้ใช้ที่ใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้าอันตรายของไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิต หรืออาจก่อให้เกิดความพิการตลอดจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และสูญเสียทรัพย์สิน ดังนั้นในการใช้ไฟฟ้าจะต้องมีความระมัดระวัง ต้องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องปลอดภัย ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าปีละครั้งโดยผู้เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าต้องรู้จักกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อจะได้นำประโยชน์ของไฟฟ้าไปใช้งาน และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

  • การบริโภคอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เน้นความสะดวกสบายยังเป็นเทรนด์การบริโภคที่มาควบคู่กับสังคมครัวเรือนที่จะมีขนาดเล็กลง โดยครัวเรือนขนาดเล็กประกอบไปด้วยผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียวหรือคู่สมรสไม่มีบุตร คาดว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเป็นตลาดสำคัญเนื่องจากมีกำลังซื้อสูง ชอบความสะดวกสบาย กระแสการบริโภคสินค้าที่อำนวยความสะดวกต่างๆอาทิ อาหารสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าจึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก จากการวิเคราะห์โครงสร้างการใช้จ่ายจะพบว่าแม้หลายประเทศจะมีสัดส่วนการใช้จ่ายซื้อสินค้าประเภทอาหารเป็นหลัก แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นโครงสร้างการใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสัดส่วนการใช้จ่ายสินค้า ประเภทอาหารสดลดลงอย่างเห็นได้ชัด และบริโภคอาหารสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนของการใช้จ่ายซื้อสินค้าประเภทอื่นๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
  • สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมยังมาแรงในภาวะโลกร้อน ผู้บริโภคจะมีความตื่นตัวในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรวมถึงสินค้าที่มีฉลากซึ่งแสดงถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า การขนส่งจนมาถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์ จะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นในอนาคต ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้าสีเขียวภายในปี 2017 นอกจากนี้อุปกรณ์ไฟฟ้ายังคงได้รับการตอบรับที่ดี หรือแม้แต่การนำสินค้าใช้แล้วกลับมาแลกจะได้รับการตอบรับที่ดีไม่น้อย โดยร้านค้าต่างๆมีข้อเสนอในการนำสินค้าใช้แล้วไปแลกกับสินค้าใหม่โดยให้คูปองหรือส่วนลดในการซื้อ
  • สำหรับสินค้าหลายประเภทตั้งแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าไปจนถึงเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ ได้รับการตอบรับที่ดีเพราะนอกจากจะช่วยให้สินค้าเก่ามีการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปทำลายอย่างถูกวิธีซึ่งแสดงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นด้วยเพราะถ้าผู้บริโภคต้องการส่วนลด ก็ต้องการกลับมาซื้อสินค้าแบรนด์เดิม เนื่องจากเทรนด์ของการบริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนา model ทางธุรกิจและเลือกสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ถ้าจะตอบโจทย์มากไปกว่านั้นความเข้าใจในเทรนด์การบริโภคเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่พอ แต่การพิจารณาไปถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่และความต้องการที่แตกต่างของผู้คนในแต่ละพื้นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดได้ก่อนและเติบโตได้อย่างยั่งยืนแม้ในยามที่เศรษฐกิจผันผวน

บลจ.แอสเซท พลัส ออกกองทุนสตาร์ 6 ลงทุนตลาดหุ้นญี่ปุ่น รับมาตรการ “อาเบะ” ตั้งเป้าผลตอบแทน 7% ภายใน 7 เดือน

นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซท พลัส เปิดเผยว่า บลจ.แอสเซท พลัส เปิดตัวกองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 6 (ASP-STARS6) เน้นลงทุนในกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 บริหารจัดการโดย Nomura Asset Management เสนอขายครั้งเดียวตั้งแต่วันนี้- 25 ก.ค.2556 นี้

กองทุนมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทน 7% ภายใน 7 เดือนแรก ด้วยวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ปรับขึ้นผ่านระดับ 10.70 บาท จากราคาเริ่มต้นที่ 10 บาท ทั้งนี้ หากไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ภายใน 5 เดือนหลัง กองทุนจะเลิกกองทุนเมื่อ NAV ปรับผ่านระดับ 10.50 บาท จากราคาเริ่มต้น

“บริษัทฯ มั่นใจว่าในสภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับปัจจุบันมีโอกาส เป็นจริงได้ เนื่องจาก คาดว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเติบโตจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำของรัฐบาล”นางลดาวรรณ กล่าว

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

การให้คำแนะนำและคำปรึกษาของศูนย์บริการช่างกุญแจ

เราที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี ทั้งซอฟร์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบล็อคเปิดปิดประตูด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัฑณ์ของช่างกุญแจคือการผสมผสานระหว่างการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน ปกป้องความเป็นส่วนตัว โดยออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกสบายในการบริหารควบคุมการเข้าออก ทั้งยังมีรูปแบบหลากหลาย จึงเหมาะสมสำหรับบ้านพัก ห้องพักคอนโด ทางเข้าอาคาร สำนักงาน หรือแม้แต่ห้องแล็บ ห้องวิจัยที่เก็บข้อมูลสำคัญ ห้องการเงิน ห้องคอมพิวเตอร์ และโรงแรมต่างๆที่ต้องการความอุ่นใจเป็นพิเศษในราคาที่สมเหตุสมผล ผลิตภัณฑ์ช่างกุญแจคุณภาพสูงเพื่อปกป้องความปลอดภัยทางเข้าออกอันนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า และนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเช่นกัน เราจึงยินดีมอบสิทธิพิเศษเพื่อตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้า เพราะศูนย์บริการช่างกุญแจจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนศูนย์บริการที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการขนาดใด หากไม่มีการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ เรามีทั้งจัดทำการโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่หรือจัดกิจกรรมเพื่อรักษาลูกค้าเดิม โดยเราให้ทั้งคำแนะนำด้านการบริหารศูนย์บริการช่างกุญแจและข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า

การซ่อมแซมและติดตั้งบานพับเพื่อช่วยยืดระยะเวลาในการใช้งาน

ส่วนใหญ่ประตูรั้วบานใหญ่ๆจะล้มก็ต่อเมื่อมีบางส่วนที่ชำรุด เช่นผุจนหัก ล้อหรืออุปกรณ์บานพับหลุด อันเนื่องมาจากการขาดการซ่อมบำรุง ถ้าเป็นประตูบ้าน ผู้ที่ดูแลก็น่าจะเป็นคุณพ่อบ้านซึ่งทุกวันเมื่อเดินผ่านหรือปิดประตู เหลือบสายตามองไปที่สลักแกนล้อประตูว่ายังอยู่ครบหรือไม่ และตัวประคองประตูยังทำหน้าที่ได้ปรกติดีหรือไม่ และตัวหยุดหรือที่กันกระแทกที่ทำหน้าที่เป็นตัวหยุด ตัวกั้น ไม่ให้บานประตูวิ่งเลยไปจนตกจากรางบังคับ เมื่อเวลาที่เลื่อนปิดหรือเปิดประตูจนสุดแล้ว ซึ่งมีอันตรายมากมาย หรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการซ่อมบำรุงอุปกรณ์บานพับหรือเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ปฎิบัติงานใหม่ หรือผู้ที่ขาดความระมัดระวัง

เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เพราะจะนำมาซึ่งความเสียหาย สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์บานพับควรหาตำแหน่งใกล้บานพับตัวบน ถ้าบานพับหลุดชุดความปลอดภัยจะประคองประตูไม่ให้ล้มลงมา โดยนำเหล็กฉากมาเชื่อมเข้ากับบานประตูหนึ่งชิ้นและที่วงกบประตูชิ้นหนึ่ง โดยช่างเชื่อมที่มีฝีมือ และเชื่อมโดยการลากขึ้น นำลวดสลิงมาพันหัวให้แน่นด้วยเทปพันสายไฟทั้งสองด้าน แล้วนำสลิงร้อยผ่านรูเจาะของเหล็กฉาก ดึงปลานสลิงทั้งสองข้างเข้าซ้อนกันเป็นวงกลมหลวมๆ หลังจากเชื่อมอุปกรณ์บานพับเสร็จควรทาสีให้เรียบร้อย ใช้งานได้หลายสิบปีโดยที่ประตูจะไม่หล่นทับใคร

การพัฒนาระบบลูกบิดประตูที่ปลอดภัยที่สุด

โดยทั่วไปลูกบิดประตูในท้องตลาดจะมีหลายประเภทและทำจากวัสดุที่แตกต่างกันไป เช่น เหล็ก ทองเหลือง และแสตนเลส การเลือกใช้ลูกบิดเหล็กในระยะยาวจะมีปัญหาขึ้นสนิมได้ แต่จะมีความสวยงาม เพราะสามารถใส่สีลงไปได้ เช่น รมดำ โดยทั่วไปมีขนาดถูกสุดแต่มีอายุการใช้งานสั้นสุด การเลือกใช้ลูกบิดทองเหลืองมีความทนทานมากขึ้น ไม่เป็นสนิม แต่มีข้อเสียคือราคาแพงและเมื่อโดนอากาศนานๆจะเปลี่ยนเป็นสีดำจากการสันดาปของออกซิเจนกับทองเหลือง การเลือกใช้ลูกบิดแสตนเลสจะมีความทนทานมาก และไม่เป็นสนิม จึงมีอายุการใช้งานนานที่สุด แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถใส่สีได้ โดยจะมีแค่สีเงินวาวอย่างเดียว หากทำสีต้องชุบสารเคมีพิเศษ ปัจจุบันการพัฒนาระบบลูกบิดประตูที่ปลอดภัยที่สุด โดยลูกบิดสามารถเปิดได้โดยใช้เพียงแค่เหรียญบาท เพื่อให้สามารถเปิดได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันโดยเฉพาะกับเด็กและคนชรา หากเป็นลูกบิดของเจ้าอื่นแบบที่ต้องใช้กุญแจหรือเข็มในการเปิดคงสายเกินไปกับการวิ่งหาดอกกุญแจ เพื่อไขเข้าไปช่วยเหลือคนภายในห้องน้ำได้ทัน นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบล็อคระบบลูกบิดประตูำห้องที่สามารถคลายอัตโนมัติเวลาปิดประตูป้องกันการล็อคประตูโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อความปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

กทพ. เตรียมเปิดเส้นทางจักรยานใต้ทางพิเศษ

นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า กทพ. เตรียมดำเนินการสำรวจและศึกษาเส้นทางจักรยานใต้ทางพิเศษ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางของประชาชนและช่วยลดปัญหาจราจร โดยจะเริ่มโครงการนำร่องในเส้นทางใต้ทางพิเศษศรีรัชจากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนงามวงศ์วาน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยคาดว่า กทพ. จะใช้เวลาดำเนินการตามนโยบาย 6 เดือน และจะดำเนินการในเขตทางพิเศษสายอื่น ๆ ในอนาคตต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้ กทพ. พิจารณาสำรวจเส้นทางใต้ทางพิเศษทุกสาย เพื่อจัดทำเป็นเส้นทางเฉพาะจักรยาน(Bike Lane) เพิ่มทางเลือกในการเดินทางของประชาชนและช่วยแก้ปัญหาจราจร โดยหลักการให้ดำเนินการในพื้นที่เขตทางพิเศษทุกสายที่สามารถดำเนินการได้ และให้คำนึงถึงความเป็นไปได้และความปลอดภัยเป็นหลัก

การจัดเส้นทางเฉพาะจักรยานดังกล่าว กทพ. มีโครงการจัดหารถจักรยานไว้ให้บริการโดยประชาชนสามารถเช่าจักรยานมาใช้ และสามารถนำจักรยานไปจอดคืนตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน ส่วนประชาชนที่มีจักรยานอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาใช้เส้นทางได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชนและมีส่วนในการช่วยลดปัญหาจราจรแล้ว  ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี

ที่มา มติชนออนไลน์

เวียนหัวอาการที่พบได้บ่อยๆ

เวียนหัว มึนหัวและเวียนหัวไม่ใช่ชื่อโรค แต่เป็นอาการอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยๆ โดยมีสาเหตุมากมายหลายอย่าง และมีสาเหตุที่มาจากความผิดปกติของระบบประสาทในร่างกาย ปกติการทรงตัวของร่างกาย จะประกอบด้วยการทำงานที่ประสานกันของอวัยวะ 3 ส่วน คือ สายตา ระบบประสาทรับความรู้สึก และประสาทหูตอนใน โดยมีสมองเป็นตัวควบคุม แปรผล และสั่งการ ตัวอย่างเช่น เราเดินบนถนน สายตาจะมองภาพสิ่งภายนอกที่สัมพันธ์กับร่างกายที่กำลังเคลื่อนที่ ประสาทความรู้สึกจะรับรู้ขาที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา ส่วนหูชั้นในจะรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของร่างกายกับแรงโน้มถ่วงของโลก คลื่นสัญญาณต่างๆ เหล่านี้จะวิ่งมาที่สมอง สมองก็จะประมวลผลสัญญาณต่างๆ เหล่านี้ แล้วสั่งการให้อวัยวะส่วนต่างๆ รักษาความสมดุลของร่างกาย ให้เดินอย่างคล่องแคล่ว สมดุล และสง่างาม ในผู้ที่สูญเสียการทำงานของระบบควบคุมการทรงตัวเหล่านี้ ก็จะมีอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การรักษาสมดุลของร่างกาย และในความผิดปกตินี้บางครั้งทำให้เกิดอาการเวียนหัว บ้านหมุนขึ้นมาได้ ซึ่งแท้จริงแล้วอาการเวียนหัว บ้านหมุนเป็นลักษณะของกลุ่มอาการเท่านั้น โดยที่โรคอะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดอาการแบนนี้ รวมๆ เรียกว่าเวียนหัว บ้านหมุน

อาการเวียนหัว หรือมึนหัว อาจเกิดขึ้นเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นความรู้สึกที่ว่าตัวเองหมุนไปรอบๆ หรือลักษณะที่สองหัวตัวเองอยู่นิ่งๆ แต่สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเราหมุน อาการเวียนหัวเหล่านี้อาจเกิดจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสมอง หรืออาจเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะในหูชั้นในที่มีหน้าที่ควบคุมการทรงตัวของร่างกาย อาการที่เกิดขึ้นอาจไม่หนักหรือรุนแรง แต่มีบางคนที่รุนแรงมากและเกิดขึ้นบ่อยจนเป็นปัญหาประจำตัว หรือบางคนอาจมีการคลื่นไส้อาเจียน เสียการทรงตัวจนเกิดการบาดเจ็บจากการหกล้ม หรือบางรายก็อาจเกิดอาการเป็นลมด้วยก็ได้

 

อดีตเลขาอาเซียน เผย นักธุรกิจโลก ไม่ปลื้มปรับ ครม. จี้สื่อถามคำถามผู้นำประเทศให้แรง เพื่อความโปร่งใส

สภาการหนังสือพิมพ์จัดเสวนาเรื่อง “จริยธรรมในสังคมไทย” เนื่องในวันก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ครบรอบ16ปี โดยนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน บรรยายพิเศษ ว่า ระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยใช้เงินลงทุนในการพัฒนาด้านการศึกษาประมาณ 28.3% ถือว่าเป็นการลงทุนมหาศาล แต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศกลับยังสู้ไม่ได้ ภาพที่ปรากฎคือนโยบาลล่มจม และขาดทุน รัฐมนตรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบตอบคำถามกับสื่อไม่ได้  และเกิดการโยกย้ายในระบบข้าราชการ การปรับคณะรัฐมนตรี ที่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนของใคร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ เรื่องนี้ทำให้เกิดความบั่นทอนความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุน

ดังนั้นหน้าที่ของสื่อมวลชน จะต้องตั้งคำถามให้แรงกับผู้นำประเทศ เพื่อทำให้เกิดความโปรงใส จากนั้นจะตามมาด้วยการแก้ปัญหา ซึ่งแน่นอนว่าสื่อมวลชนจะต้องกระทบกระทั่งกับผู้มีอำนาจ ดังนั้นจึงเป็นอาชีพที่อันตราย แต่การยืนหยัดเพื่อหน้าที่เป็นการขัดขวางปัญหาคอร์รัปชั่น

“มีนักธุรกิจ บอกกับผมว่า เขาไม่ขอทำธุรกิจกับรัฐบาล แม้ว่าจะยอมรับได้หากมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีปีละครั้ง แต่ต่างชาติจะไม่ชอบเลยหากมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนโยบายทุก ครั้ง  สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ประเทศสุ่มเสี่ยงที่ สถาบันจัดอันดับเครดิต มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำระดับโลก อาจจะลดเครดิตประเทศ นั่นจะทำให้เกิดผลกระทบตามมาคือ ปัญหาการจ้างงาน ดังนั้นเรื่องผิดปกติเหล่านี้จะต้องสะท้อนให้คนทั้งประเทศเห็นอยู่บนหน้า หนังสือพิมพ์” นายสุรินทร์ กล่าว

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

ธุรกิจคูปองเงินสดทุกประเภทต้องศึกษาและเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการ

การตลาดทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี เกิดการขยายตัวในชุมชนความเจริญด้านต่างๆ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประชาชนในประเทศที่มีระบบการค้าเสรี มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง มีความได้เปรียบในด้านมาตรฐานการครองชีพสูงกว่าประเทศสังคมนิยมซึ่งมีข้อจำกัดการตลาดและเศรษฐกิจค่อนข้างมาก มูลค่าคูปองเงินสดทำให้ประเทศสังคมนิยมหลายประเทศหันมาพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการค้าให้เป็นแบบเสรีมากขึ้น เพื่อลดความขาดแคลน

การปันส่วนอาหารสิ่งอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในประเทศมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศในโลกเสรี เนื่องจากการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะสามารถมีอิทธิพลก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง นั่นคือจะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจได้อย่างมากมายซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาโดยกว้างขวางออกไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าความคิดมูลค่าคูปองเงินสดทางการตลาดได้พัฒนาเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของการพัฒนาอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบันนี้การที่กิจการจะประสบผลสำเร็จได้ก็ต้องให้ความสนใจต่อตลาดและลูกค้า ธุรกิจทั้งหลายจึงต้องมาแข่งขันกันเพื่อตอบสนองความต้องการและทำให้ลูกค้าได้รับความพอใจมากที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ธุรกิจทุกประเภทต้องศึกษาและเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของตน

ธุรกิจต่างๆย่อมจะตั้งขึ้นเพื่อขายสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งถ้าไม่ใช่ขายสินค้าก็ต้องขายบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง การประกอบธุรกิจมูลค่าคูปองเงินสดเหล่านั้นให้บรรลุผลในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยหลักการตลาดที่ถูกต้องและทันสมัยเข้าช่วยจึงจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งซึ่งมีอยู่จำนวนมากในตลาดได้

วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ คือหัวใจสำคัญของใยแก้ว

ฉนวนที่ดีที่สุดคือ สูญญากาศ รองลงมาคือ อากาศที่อยู่นิ่ง เทคนิคสำคัญที่ทำให้อากาศอยู่นิ่งมีอยู่หลายวิธี และฉนวนใยแก้วก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นโพรงอากาศ สามารถกันความร้อนและกันเสียงได้ดี กระบวนการผลิต ฉนวนใยแก้วจะนำวัสดุดิบ จากแหล่งธรรมชาติภายในประเทศ มาผสมในอัตราส่วนที่ถูกควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ จากนั้น จะลำเรียงเข้าไปในเตาหลอม ที่อุณหภูมิประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส แก้วที่หลอมละลาย จะถูกปั่นเป็นเส้นใยขนาดเล็ก ที่ละเอียดอ่อน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยเฉลี่ยประมาณ 7 ไมโครอน (1 ไมโครอน = 1/ล้านเมตร) ระหว่างนี้จะพ่นน้ำยา Binder เข้าไปประสานเนื้อใยแก้ว และลำเลียงสู่ขบวนการอบขึ้นรูปเป็นชนิดม้วนและแผ่นตามที่ลูกค้าต้องการ

“ในกระบวนการผลิตเราให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัตถุดิบ โดยนำวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ มาผลิตให้เป็นส่วนผสมเดียวกัน เพื่อให้ได้เส้นใยแก้ว ที่มีคุณภาพสูงโดยใช้เศษแก้วประมาณ 30 %” “บางแห่งนำเศษแก้วมาใช้ถึง 80% เพื่อช่วยลดต้นทุน เศษแก้วเหล่านั้นมักมาจากแหล่งที่ต่างๆ กันจึงมีองค์ประกอบไม่เหมือนกัน เมื่อนำมาหลอมละลายคุณภาพของเส้นใยแก้วจะลดลงไปด้วย”

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ CRYSTAL เข้าตลท.วันแรก เปิดราคาต่ำกว่าจอง ตามแรงเทขายในตลาดหุ้น

กองทุนอสังหาริมทรัพย์เช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก เปิดตลาดที่ราคา 10.50 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอขายครั้งแรกที่หน่วยละ 10.60 บาท  แม้จะพยายามแตะที่ระดับราคาดังกล่าวได้  แต่ก็ยังไม่สามารถต้านแรงเทขายของนักลงทุน ส่งผลให้ราคาดิ่งลงต่ำสุดที่ 9.30 บาทและดีดขึ้นมาปิดภาคเช้าที่ 9.95 บาท ลดลง 0.65 บาท หรือ 6.13% มูลค่าการซื้อขาย 34.52 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามยังต้องรอดูว่าในการซื้อขายภาคบ่ายราคาจะปรับตัวขึ้นมาได้ยืนเหนือราคาจองได้สำเร็จหรือไม่

ทั้งนี้ กองทุนลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมมิวนิตี้มอลล์ 1 แห่ง และศูนย์รวมสินค้าเพื่อการตกแต่งแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาค เอเชีย (ศูนย์รวมดีไซน์เซ็นเตอร์) 1 แห่ง บนทำเลที่มีศักยภาพสูง บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม ได้แก่ โครงการเดอะ คริสตัล (The Crystal)  และ โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ หรือ ซีดีซี (Crystal Design Center หรือ CDC) ระยะเวลาเช่า 30 ปี มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท

สำหรับพิธีเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก มีนายจรัมพร  โชติกเสถียร  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับนายกวีพันธ์  เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีเทล  และ  นางโชติกา สวนานนท์  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ในฐานะบริษัทจัดการและ นายสารัชต์ รัตนาภรณ์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายลูกค้าขนาดใหญ่  ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมในงาน

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้านับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ในการดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้คงสภาพตามปกติ และยังทำให้หม้อแปลงไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่ยืนขึ้น www.estel.co.th เป็นบริษัทผู้ดูแล และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งในฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้านั้นมีส่วนประกอบหลักคือ น้ำมันฉนวน, กระดาษฉนวน, ซีลยาง,ฉนวนทองแดง โดยวัสดุเหล่านี้จะเสื่อมสภาพเมื่อมี ความชื้น น้ำ เขม่า สิ่งเจือปนอื่นๆ และก๊าซปะปนอยู่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้หม้อแปลงเสียหาย อาจช๊อต หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดได้

ตรวจสอบและบำรุงรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสม

ดังนั้นจึงควรทำการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งในเบื้องต้น หรือตรวสอบ เช็คสภาพสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยง และความเสียหายให้ธุรกิจของท่านได้การดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าควรมอบหมายให้มืออาชีพ ทีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเป็นผู้ดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ในการทำงานด้านหม้อแปลงไฟฟ้าของท่าน เรามีทีมเซอร์วิสหม้อแปลงไฟฟ้ามืออาชีพรองรับในทุกธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท องค์กร ห้างร้าน ฯลฯ บริการรับซื้อหม้อแปลงเก่า จำหน่ายหม้อแปลงใหม่รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ รับขยายเขตการไฟฟ้าแรงสูง และบริการหม้อแปลงไฟฟ้าให้เช่า รับบริการประสานงานไฟฟ้าให้ท่าน ทั้งการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้ท่านทำงานสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น บริการทุกระดับโดยมืออาชีพ

 

 

การซื้อคูปองส่วนลดผ่านมือถือก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันเว็บไซต์จะมีการซื้อคูปองส่วนลดที่หลากหลาย อาทิเช่น อาหาร ตั๋วหนัง ร้านเสริมสวย ท่องเที่ยว บันเทิง และสินค้า ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคเนื่องจากการให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการแชร์ประสบการณ์และเขียนความคิดเห็น แนะนำและลงรูปประกอบได้ เช่น สินค้าเป็นอย่างไร บรรยายสภาพแวดล้อมภายในร้าน สินค้าแนะนำ นอกจากนี้เว็บไซต์จะมีการแสดงการให้คะแนนร้านค้าจากการโหวตของผู้บริโภค ยอดขายคูปอง และสินค้ายอดนิยมโดยเว็บไซต์มีความร่วมมือกับธุรกิจมากมายและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากการซื้อคูปองส่วนลดผ่านทางเว็บไซต์และปริ๊นออกมายื่นให้ทางร้านแล้ว ปัจจุบันวิธีการซื้อผ่านมือถือก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือลงในหน้าเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์จะส่งรหัสตัวเลขจำนวนหนึ่งมาให้ในรูปแบบข้อความ sms จากนั้นผู้บริโภคสามารถนำรหัสที่ได้รับยื่นรับส่วนลดที่ร้านได้ทันที อีกวิธีที่เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพียงแค่ผู้บริโภคใช้มือถือแสกน QR CODE แล้วนำไปแสดงที่ร้าน ซึ่งทำให้ไม่ต้องจ้างพนักงานไปยืนบริเวณสถานที่และถนนต่างๆเพื่อการซื้อคูปองส่วนลดให้ผู้ที่เดินผ่านไปมา ซึ่งผู้ที่รับไปมักจะทิ้งคูปองเหล่านั้นจึงเป็นการเพิ่มต้นทุนของบริษัท

ผู้ประกอบการดีลวันนี้ต้องพร้อมในทุกๆด้านนอกเหนือจากการตั้งเว็บไซต์

การให้ความสำคัญต่อธุรกิจดีลวันนี้นั้นจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบแบรนด์ โลโก้ ตัวสินค้า ลูกค้าบางรายอยากทำธุรกิจอยากทำเว็บไซต์ แต่ไม่รู้ว่าจะขายสินค้าอะไร หรือไม่ก็มีสินค้าอยู่ 2-3 ประเภท ซึ่งถ้าจำนวนสินค้าน้อยจนเกินไปก็จะไม่มีความหลากหลาย ผู้ประกอบการจึงต้องพร้อมในทุกๆด้านนอกเหนือจากการตั้งเว็บไซต์ ทั้งเรื่องของสินค้า การบริการหลังการขาย การส่งของ การขายดีลวันนี้เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกโปรโมชั่นที่พึงพอใจซึ่งสิ่งเหลานี้จะช่วยให้หน้าเว็บฯร้านค้าดูมีความเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็นต้องออกแบบหน้าร้านใหม่บ่อยๆอีกด้วย การเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ง่ายและสะดวกขึ้น จึงมีผู้ที่สนใจเข้ามาเปิดเว็บไซต์ขายสินค้าและบริการในรูปแบบที่หลากหลายโดยมีทั้งธุรกิจดีลวันนี้ขนาดเล็กใหญ่จากทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในต่างประเทศก็เริ่มอิ่มตัว เนื่องจากธุรกิจดีลวันนี้มีอัตราการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตามการขายสินค้าออนไลน์ในไทยยังมีโอกาสและกลุ่มตลาดอีกมาก ซึ่งผู้ประกอบการเองก็ต้องทุ่มเทอย่างจริงจังและกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อให้ธุรกิจดังกล่าวสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดตามเป้าหมาย

ธุรกิจดีลวันนี้

ธ.ก.ส. ปลื้มนโยบายรัฐทำรายได้ชาวไร่ ชาวนาอู้ฟู่ดันเงินฝากภาคเกษตร 2 ปี โตกว่า 6 หมื่นล้านบาท

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ยอดเงินฝาก 2 เดือนแรกของปีบัญชี 2556 (เม.ย.-พ.ค.) มีจำนวนกว่า 1,005,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้พบว่าเป็นเงินฝากจากภาครัฐ 2 แสนล้านบาท เงินฝากจากภาคเกษตร 2 แสนล้านบาท และเงินฝากจากประชาชนทั่วไปอีกประมาณ 6 แสนล้านบาท

นายสมศักดิ์ ชี้แจงว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเงินฝากภาคเกษตรมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นกว่า 6 หมื่นล้านบาท เป็นการสะท้อนว่าเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้มีการออมสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าเกิดจากมาตรการของรัฐบาลทั้งโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย และโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร เช่น การรับจำนำข้าว

“ก่อนหน้านี้เงินฝากภาคเกษตรมีอัตราการเพิ่มเล็กน้อย แต่ที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรมีเงินออมมากขึ้น เชื่อว่าน่ามาจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเกษตรกรนิยมฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค โดยล่าสุดมีผู้ฝากแล้วกว่า 6 ล้านบัญชี เป็นเงินกว่า 1.6 แสนล้านบาท” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ธ.ก.ส. เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 8 หน่วยละ 100 บาท อายุ 3 ปี เมื่อฝากครบไถ่ถอนได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 4.25 บาท หรือเฉลี่ยเป็นดอกเบี้ย 1.42% ต่อปี กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย ตั้งเป้าจำหน่าย 1 หมื่นล้านบาท เริ่มจำหน่ายวันที่ 18 มิ.ย.-10 ส.ค.

ทั้งนี้ สำหรับผู้ฝากเงินยังสามารถลุ้นรับรางวัลพิเศษ ทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน โดยมีรางวัลที่ 1 เป็นเงินรางวัล 2 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ รวม 2.01 แสนรางวัล คิดเป็นมูลค่า 17.25 ล้านบาทต่องวด ซึ่งการออกบัตรเพิ่มทรัพย์ดังกล่าวถือเป็นการออกเพื่อทดแทนรุ่นเก่าที่กำลังครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 3,000 ล้านบาท ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้

อย่างไรก็ตาม ในปีบัญชี 2556 ธ.ก.ส. ยังตั้งเป้ายอดเงินฝากเพิ่มขึ้น 8.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าเมื่อครบกำหนดเวลาน่าจะเป็นไปตามเป้า โดยในปีบัญชีที่ผ่านมายอดเงินฝากของธนาคารเพิ่มขึ้น 1 แสนล้านบาท

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…