ความปลอดภัยสำหรับหรับผู้ที่ใช้งานเตาแก๊สเป็นประจำ

การเลือกถังเตาแก๊ส ควรเลือกใช้ถังก๊าซหุงต้มที่มีเครื่องหมายของผู้ผลิต มีตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มีการปิดผนึกบนวาล์วหัวถังก๊าซ ระบุวัน เดือน ปี การทดสอบถังครั้งสุดท้ายซึ่งไม่ควรเกิน 5 ปี รวมถึงมีข้อความว่า อันตราย ห้ามกลิ้ง ห้ามกระแทก เขียนไว้ที่ตัวถัง และระบุน้ำหนักถังอย่างชัดเจน ถังก๊าซควรอยู่สภาพสมบูรณ์ ไม่บุบ ไม่บวมหรือเป็นสนิม การติดตั้งเตาแก๊สควรวางถังก๊าซบนพื้นที่ราบและแข็งแรง ไม่เอียงหรือล้ม ควรติดตั้งเตาก๊าซหุงต้มห่างจากถังก๊าซประมาณ 1.5-2 เมตร ในที่ ที่อากาศถ่ายเทสะดวก อยู่ในบริเวณ ที่สามารถเคลื่อนย้ายเตาแก๊สได้อย่างรวดเร็ว ไม่กีดขวางทางเข้าออก ห้ามกลิ้งหรือกระแทกถังก๊าซ เพราะแรงกระแทกอาจทำให้ถังก๊าซระเบิดได้

ไม่ควรตั้งถังก๊าซในห้องใต้ดินหรือพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนจากเตาทำลายท่อส่งก๊าซจนเกิดการรั่วไหล รวมทั้งห้ามตั้งถังก๊าซใกล้แหล่งที่มีความร้อนสูงและบริเวณที่มีประกายไฟหรือเปลวไฟโดยเด็ดขาด ส่วนท่อส่งก๊าซควรใช้สายยางชนิดหนาที่ใช้สำหรับก๊าซเท่านั้น ตลอดจนไม่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟไว้ใกล้ถังก๊าซเตาแก๊สอีกด้วย หากมีสาเหตุมาจากถังก๊าซรั่ว หลังปิดวาล์วแล้วให้ยกถังก๊าซไปยังที่โล่งและห้ามกระทำการใดๆที่ทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณ ดังกล่าวอย่างเด็ดขาด แล้วพลิกถังก๊าซให้จุดที่รั่วอยู่ด้านบน

ใช้งานเตาแก๊สเพื่อลดการรั่วไหลของก๊าซแล้วรีบแจ้งช่างผู้เชี่ยวชาญหรือร้านค้ามาดำเนินการแก้ไขโดยด่วน การปฏิบัติตนหากเกิดไฟไหม้ หากเกิดไฟลุกไหม้ถังก๊าซหุงต้ม ให้ตั้งสติแล้วปิดวาล์วก๊าซหุงต้ม หากปิดไม่ได้ให้ใช้น้ำสาดตรงจุดที่ติดไฟแรงๆ ให้ไฟดับหรือใช้เครื่องดับเพลิงฉีดเข้าไปตรงจุดที่เพลิงไหม้แล้วปิดวาล์วก๊าซหุงต้มทันที ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และถังก๊าซหุงต้มให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอและศึกษาวิธีการใช้เตาแก๊สก๊าซหุงต้มอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการปฏิบัติตนในกรณีที่ก๊าซเกิดการรั่วไหล รวมทั้งติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณที่สามารถหยิบใช้ได้ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้

นครพนมมอบโฉนดที่ดินให้กับคนไร้ที่ทำกิน 250 แปลง เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษาในหลวง

นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม  ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย  ถวายไท้พ่อหลวงของปวงชน  จัดโดยกรมที่ดิน ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นกิจกรรมน้อมเกล้าถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และมอบโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชน จำนวน 86,000 แปลง  ในปีที่ทรงพระเจริญมายุครบ 86 พรรษา  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงถึงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครพนม ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2556  กำหนดสิ้นสุดภายในวันที่ 30 ก.ย.2556  มีผลดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 4,303 แปลง  คิดเป็น ประมาณ 112 ไร่

ทั้งนี้สำหรับในครั้งนี้ในส่วนของ อ.ปลาปาก จ.นครพนม  ได้มอบให้เกษตรกร จำนวนทั้ง สิ้น 250 แปลง   ที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินทำให้ประชาชนมีหลักฐานเข้าสู่แหล่งทุนได้ ง่าย  มีทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และเป็นส่วนสำคัญในการจัดเก็บรายได้เข้าสู่รัฐ  เมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมต่างๆ เช่น การซื้อ ขาย  ขายฝาก  โอนมรดก  จำนอง  และเป็นส่วนช่วยให้ท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี  พัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ มี นายศิริชัย  ไตรสารศรี นายอำเภอปลาปาก อ.ปลาปาก พร้อมด้วย  นายจีรศักดิ์  ผลสุข  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมนำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำพิธีมอบ

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

การสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงประโยชน์และคุณค่าต่างๆของโปรโมชั่น

ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในแผนการตลาดนั้น เราต้องมีการตัดสินใจอย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายรวมนั้น เราจะใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นอย่างไร ระหว่างกลยุทธ์การสร้างตลาดและกลยุทธ์แย่งส่วนครองตลาดจากคู่แข่งขัน การสร้างตลาดเหมาะกับสถานการณ์สำหรับประเภทสินค้าใหม่ ขณะที่งานตลาดในปัจจุบันยังมีขนาดเล็ก และศักยภาพของผู้ซื้อยังมีสูง ขณะที่คู่แข่งขันยังไม่มากสำหรับบริษัทที่ลงสู่ตลาดนี้ และใช้วิธีการสร้างตลาดขึ้นมา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำตลาดนี้ กลยุทธ์การสร้างตลาดเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและเงินตราและความพยายามโดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาความต้องการของลูกค้า และพยายามทำให้เขาซื้อสินค้าของเรา การแย่งชิงส่วนตลาดเป็นการแย่งส่วนตลาดจากคู่แข่งขัน ด้วยการเสนอสินค้าหรือข้อเสนอที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าคู่แข่งขัน

นั่นหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายโปรโมชั่นของเรากับกลุ่มเป้าหมายของคู่แข่งขันนั้นมีความใกล้เคียงกัน และต้องสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ทราบถึงประโยชน์และคุณค่าต่างๆของสินค้าเราซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยกลยุทธ์ด้านกาตลาดจะบอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางการตลาดนั้นว่ามีการใช้อย่างไร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดอะไรบ้าง ต้องการเพิ่มยอดขายของตรายี่ห้อ ยอดขายของร้านค้า หรือยอดขายในเขตการขาย หรือใช้จ่ายไปเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาลองใช้ หรือลองซื้อสินค้าตรายี่ห้อของเรา ในการตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่ายนี้เราต้องพิจารณาว่าจะใช้ในระดับใด สำหรับตรายี่ห้อตัวใด หรือตลาดโปรโมชั่นใดหรือเขตการขายใด การพิจารณาค่าใช้จ่ายโดยรวมจัดว่าเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในแผนนั้นสอดคล้องกับตัวเลขค่าใช้จ่ายในอดีตอย่างไร เพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยเหตุผลอะไร รายละเอียดของค่าใช้จ่ายและงบประมาณจะปรากฎอยู่ในส่วนงบประมาณของแผนการตลาด

สำหรับการตัดสินใจมีความแตกต่างกันขึ้นกับประเภทของสินค้าว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้าองค์กร หรือสินค้าบริการ สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าโปรโมชั่นองค์กรต้องพิจารณาว่าจะวางจำหน่ายที่จุดใดจึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยรูปแบบของร้านค้าหรือจุดจำหน่ายสินค้าอย่างไร ธุรกิจค้าปลีกและบริการมักจะตัดสินใจว่า วัตถุประสงค์การตลาดที่ตั้งไว้นั้นจะบรรลุโดยใช้ช่องทางการขายที่มีอยู่หรือไม่ จำเป็นต้องเพิ่มร้านค้าใหม่ๆหรือช่องทางใหม่ๆ หรือไม่

การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศtablet จีนเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

แนวนโยบายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นปัจจัยและเป็นมิติสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของสังคมโดยรวม และจะเป็นมิติของการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้การศึกษาในยุคปฏิรูปในทศวรรษที่สองในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันกับแนวนโยบายของการจัดการศึกษาโดยภาครัฐที่กล่าวในเบื้องต้นนั้น tablet จีนเพื่อการศึกษาจึงกลายเป็นเครื่องมือด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สำคัญและมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการปรับใช้ในการสร้างมิติแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันในยุคสังคมสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ซึ่งแนวนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะใช้สื่อtablet จีนให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ นโยบายด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาตินั้น เป็นนโยบายที่มีความสำคัญยิ่ง โดยรัฐบาลได้กาหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ พัฒนาเครือข่ายและพัฒนาระบบที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนtablet จีนโดยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง

ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดำเนินการให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีtablet จีนเพื่อการศึกษาสามารถดาเนินการได้ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนโดยเริ่มดาเนินการในโรงเรียนนำร่องสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ควบคู่กับการพัฒนาเนื้อหาสาระที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ tablet จีน รวมทั้งจัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในระดับการใช้ การบริหารและในพื้นที่สาธารณะและสถานศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บ.ข.ส.ขอนแก่นแห่งใหม่ เปิดให้บริการ 1 ต.ค. รองรับผู้โดยสารทั่วอีสานพร้อมก้าวสู่เออีซี

นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไปการเปิดให้บริการผู้โดยสารของสถานีขนส่งแห่งที่ 3 หรือ บ.ข.ส.แห่งใหม่ จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทั้งระบบ  โดยที่ตั้งของสถานีขนส่งแห่งใหม่นั้น จะตั้งอยู่บริเวณถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก เส้นทางเลี่ยงเมือง จ.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น บนพื้นที่ 20 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจาก บขส.แห่งที่ 1 และ 2 ประมาณ 7 กม. อยู่ห่างจาก ถ.มิตรภาพ ประมาณ 600 เมตร เรียกได้ว่าเป็นจุดตัดที่สมบูรณ์แบบสำหรับรถทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่องที่จะ เข้ามาในเขตเมือง ซึ่งจากจำนวนเที่ยวรถที่จะต้องวิ่งเข้า-ออก ใน บ.ข.ส.ดังกล่าวที่มากถึง 339 เที่ยวต่อวันจะสามารถให้บริการผู้โดยสารไม่น้อยกว่าวันละ 10,000-15,000 คน  ดังนั้นแผนการพัฒนาจากนี้ไปคือการยกระดับให้ บขส.แห่งนี้เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งในประเภทรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และ 2 รวมไปถึงรถโดยสารธรรมดา ชั้น 3 และรถตู้โดยสาร ของกลุ่มภูมิภาคภาคอีสานตอนบนและยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินรถ สาธารณะที่สมบูรณ์แบบที่สุดของกลุ่มประเทศประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน(เออี ซี)อีกด้วย

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการบริหารจัดการสถานีขนส่งทั้ง 3 แห่งได้แยกการกำกับควบคุมออกเป็น 2 หน่วยงานหลักประกอบด้วย สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ นั้นขึ้นตรงกับเทศบาลนครขอนแก่น ขณะที่สถานีขนส่งแห่งที่ 3 นั้นอยู่ภายใต้การกำกับของ อบจ.ขอนแก่น ภายใต้แนวคิดของการแยกสถานีขนส่งออกเป็น 2 ลักษณะ ประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสารในเมือง คือแห่งที่ 1 และ 2 เป็นสถานีเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางในระยะใกล้เพื่อให้ผู้ โดยสารที่ใช้บริการเป็นประจำได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยเส้นทางเดินรถจะเป็นหมวด 4 คือหมวดรถภายในจังหวัดและหมวด 3 รถระหว่างจังหวัดที่มีระยะทางไม่ไกล

ทั้งนี้ลักษณะรถที่ใช้จะเป็นรถโดยสารขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาการจราจรในเขตชุมชนเมือง ในขณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนอกเมือง หรือ บขส.แห่งที่ 3 ที่ อบจ.กำกับและควบคุมนั้น จะเป็นสถานที่เชื่อมต่อเพื่อกระจายการเดินทางระยะไกล เช่น จากกรุงเทพ หรือการเดินทางข้ามภาค จึงทำให้รูปแบบการก่อสร้าง บขส.แห่งนี้จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ตัวอาคารเป็น 2 ชั้น มีระบบบันไดเลื่อนบริเวณที่พักรอสำหรับผู้โดยสารกว้างขวาง โดยรถที่ได้กำหนดให้ทำการรับ-ส่งผู้โดยสารในสถานีฯนี้จะอยู่ในหมวด 2 รถต้นทาง/ปลายทางกรุงเทพ และเส้นทางหมวด 3 รถระหว่างจังหวัดรวมไปถึงหมวดรถโดยสารระหว่างประเทศ

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

ทำไมลูกค้าจึงต้องเลือกติดตั้งประตูอัตโนมัติ

โลกทุกวันนี้พัฒนาเรื่อยจนตามแทบไม่ทันขนาดจะไปไหนมาไหนแม้แต่เปิดประตูบ้านยังต้องใช้รีโมท จะสังเกตได้ตามห้างร้านหรือกระทั่งโรงพยาบาลก็ใช้แต่ประตูอัติโนมัติระบบเซ็นเซอร์เมื่อมีวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตเข้ามาในจุดที่ตั้งเซ็นเซอร์ ระบบก็จะทำงานโดยประตูจะทำงานอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานกับบุคคลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนชรา ผู้พิการ หรือผู้ที่หอบหิ้วสิ่งของ การนำไปใช้ประโยชน์จึงเหมาะสำหรับ บริษัท ห้าง ร้านค้า โรงพยาบาล และบ้านพักอาศัยทั่วไปที่ต้องการความสะดวก ประตูอัตโนมัติก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกความสบายที่เราเจอจนเคยชิน

นอกจากประตูอัตโนมัติจะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วยังประหยัดไฟอีกต่างหากนับว่าเป็นนวัตกรรมที่จัดว่าอยู่ในกลุ่มกรีนกล่าวคือช่วยประหยัดที่แน่ๆคือประหยัดแรงแน่นอน เป็นประตูแนวโมเดิร์นดีไซน์ที่เน้นการออกแบบที่ทันสมัย เรียบง่าย ผลิตด้วยด้วยวัสดุจากธรรมชาติจึงทำให้ประตูอัตโนมัติมีความทนทานและสวยงาม ด้วยตัวสินค้าที่เน้นการออกแบบที่เรียบหรู ดูโมเดิร์น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ของประตูที่สวย ทนทาน ทันสมัย เคียงคู่บ้านคุณ รับรองว่าจะทำให้ประตูอัตโนมัติบ้านของคุณดูสวย อย่างเรียบหรูในสไตล์โมเดิร์นที่คุณชื่นชอบอย่างลงตัว และสะท้อนความมีรสนิยมในตัวคุณได้เป็นอย่างดี นอกจากดีไซน์ที่เน้นความทันสมัยแล้ว การเลือกใช้วัสดุที่ใช้ในการประกอบประตู เราก็เน้นที่การไใช้วัสดุที่มีคุณภาพ

เหตุผลที่ท่านควรติดตั้งประตูอัตโนมัติ คือ ความสะดวกสบาย อาทิ ฝนตกก็ไม่เปียก ตอนกลางคืนก็ไม่ต้องรบกวนคนอื่นมาเปิดประตูให้ หรือถ้าบ้านท่านอยู่ติดกับถนนใหญ่ท่านก็ไม่จำเป็นต้องลงจากรถเพื่อมาเปิดประตูเพราะจำทำให้รถที่ตามหลังท่านมาต้องจอดรถรอ ภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อท่านติดตั้งประตูรีโมทไปแล้วจำทำให้ใครๆอิจฉาในความทันสมัยของท่านทันที ความปลอดภัย เมื่อท่านได้ติดตั้งประตูอัตโนมัติแล้ว ท่านก็ไม่ต้องลงจากรถ หรือคนที่ท่านรักไม่ต้องลงจากรถมาเปิดประตูทำให้ท่านรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น

ปคม.จับผู้ต้องหาลอบค้ากามสาวในร้านโอเกะ-ผู้ต้องหาลวงเหยื่อลงเรือประมง

วันที่ 8 สิงหาคม ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบก.ปคม. พ.ต.อ.ประวิตร ชูศรี ผกก.3 บก.ปคม. แถลงข่าวจับกุม น.ส.พิศมัย หรือแหม่ม บรรณสาร อายุ 28 ปี เจ้าของร้าน “น้องแหม่มคาราโอเกะ” ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ น.ส.ฟ้อนฟ้า หรือแป้ง ทองสระแก้ว อายุ 30 ปี และนายอาทิตย์ หรือนาเดียร์ เทียบดอกไม้ อายุ 24 ปี พร้อมของกลาง เงินสด 7,600 บาท จับกุมได้ที่ร้านคาราโอเกะดังกล่าว

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ชุดสืบสวน กก.3 บก.ปคม.สืบทราบว่า มีการลักลอบค้าประเวณีหญิงสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี ภายในร้านคาราโอเกะแห่งนี้ โดยมีการจูงใจว่าเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์และหน้าตาดี เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าล่อซื้อบริการหญิงสาว 2 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นอายุเพียง 16 ปี เป็นเงิน 7,600 บาท เมื่อมีการพาหญิงสาวไปส่งยังโรงแรมที่อยู่ใกล้กับร้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม

สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพ โดยแจ้งข้อหา ร่วมกันค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี โดยกระทำต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี และร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพื่อการค้าประเวณี แม้จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้สำหรับ น.ส.พิศมัย ดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต นำส่งพนักงานสอบสวน บก.ปคม.ดำเนินคดี

อีกราย พ.ต.อ.สิทธิชัย ลีลาสวัสดิ์ ผกก.5 บก.ปคม.นำกำลังจับกุม นายปัญญา เผือกรักษา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 198/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ข้อหา ร่วมกันค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับแรงงาน จับกุมตัวได้ภายหลังหลบหนีคดีไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัท เอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สืบเนื่องจากผู้ต้องหาได้ร่วมกับพวกที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ หลอกลวงผู้เสียหายบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงอย่างโหดร้ายทารุณ ต่อมาเมื่อผู้เสียหายหลบหนีมาได้จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าว สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพจึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไป

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย bangkok massage service ที่ได้รับความนิยมอยู่ขณะนี้

ธุรกิจการนวดนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการคนเดียว รับจ้างนวดตามบ้าน เปิดบริการนวดในบ้านของตัวเอง หรือเปิดบริการตามแหล่งชุมชน เช่น ตลาด หมู่บ้านขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าใกล้แหล่งท่องเที่ยว ไปจนถึงเปิดบริการในสถานที่ค่อนข้างหรูหรา เช่น โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น ปัจจุบันการนวดแผนไทยยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติในแถบต่างๆ เช่น แถบเอเชีย อเมริกาและยุโรป เมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านี้ทดลองใช้บริการแล้วได้เกิดความประทับใจในการนวดแผนไทย ทำให้การนวดแผนไทยโด่งดังข้ามทวีป bangkok massage serviceการนวดแผนไทยจึงเป็นที่ต้องการมากในต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าทั่วๆไป ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานจากชีวิตประจำวัน ลูกค้ากลุ่มนี้จะใช้บริการนวดทั่วไป ซึ่งการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาจจำแนกตามอายุ

bangkok massage service

โดยทั่วไปบุคคลที่นิยมนวดแผนไทยจะเป็นวัยกลางคนขึ้นไป เพศชายมักจะนิยมใช้บริการมากกว่าเพศหญิง โดยรายได้เป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้าใช้ตัดสินใจว่าจะรับบริการร้านนี้หรือไม่ ลูกค้าที่มีรายได้และฐานะดีมักจะใช้บริการในสถานที่หรูหรา ส่วนลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางลงไปก็อาจดูที่สถานที่ และอัตราค่าบริการbangkok massage serviceเป็นหลัก อาชีพ เช่น นักธุรกิจ กลุ่มข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มักใช้บริการในสถานที่ที่เป็นสัดส่วน เพราะกลุ่มนี้จะต้องการความสงบและความเป็นส่วนตัว ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา และแถบยุโรป หรือจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ คอตกหมอน ไหล่ติด ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก อัมพฤต อัมพาต ฯลฯ

bangkok massage serviceการนวดแผนไทยเป็นวิธีบำบัดรักษาโรคที่เป็นธรรมชาติที่สุดตั้งแต่สมัยโบราณ โดยภาพรวมธุรกิจนี้มีมูลค่าตลาดไม่น้อย แต่ปัจจุบันเชื่อว่ามูลค่ารวมของตลาดได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเติบโตพร้อมๆกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากการนวดเป็นบริการที่นอกเหนือจากปัจจัยสี่ ดังนั้นลูกค้าที่มาใช้บริการจึงมักอยู่ในกลุ่มของผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง ความต้องการของตลาดจะขึ้นอยู่กับทำเลสถานที่เป็นหลัก

ประมวลภาพเหล่าซุปตาร์ บาร์เซโลนา เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ก่อนฟาดแข้งกับทีมชาติไทย 7 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ลิโอเนล เมสซี ซูเปอร์สตาร์บาร์เซโลนา นำผองเพื่อนสตาร์ดัง อาทิ ชาบี เอร์นานเดซ เนย์มาร์ อันเดรส อิเนียสตา และ เชส ฟาเบรกาส เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองแล้วด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำซึ่งดีเลย์ถึง 2 ครั้ง จากเดิม 12.30 น. เป็น 13.50 น. และได้ลงจอดจริง 14.18 น. เนื่องจากสภาพอากาศ โดยมีสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีต้อนรับ

สำหรับรายชื่อ 23 ขุนพลเจ้าบุญทุ่มที่มาเยือนไทยมีดังต่อไปนี้
ผู้รักษาประตู : บิคตอร์ บัลเดส, โฆเซ มานูเอล ปินโต, ออยเอร์ โอลาซาบัล
กอง หลัง : ดาเนียล อัลเวส, เคราร์ด ปิเก, ฮาเวียร์ มาสเคราโน, มาร์ก บาร์ตรา, จอร์ดี อัลบา, มาร์ติน มอนโตยา, อาเดรียโน, ฟรองค์ บาญัค
กองกลาง : เชส ฟาเบรกาส, ชาบี เอร์นานเดซ, อันเดรส อิเนียสตา, โจนาธาน โดส ซานโตส, เซร์คิโอ บุสเก็ตส์, อเล็กซ์ ซง, เซร์กี โรเบร์โต
กองหน้า : ลิโอเนล เมสซี, เนย์มาร์, เปโดร โรดริเกซ, คริสเตียน เตโญ, ฌอง มารี ดองกู , อเล็กซิส ซานเชซ
ผู้จัดการทีม : เคราร์โด มาร์ติโน (ตาต้า)

ทั้งนี้บาร์เซโลนาจะลงแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษกับทีมชาติไทยในรายการ “ช้าง แชมเปี้ยนส์คัพ-เอฟซี บาร์เซโลนา เอเซียนทัวร์ 2013” ในวันที่ 7 ส.ค.เวลา 19.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

บช.น.แถลงเตรียมความพร้อม รักษาความสงบเรียบร้อยช่วงชุมนุม 4 สค. หลัง ศอ.รส.ออกประกาศ 3 ฉบับคุมเข้ม

เวลา 13.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รองผบช.น.) ในฐานะโฆษกบช.น. แถลงการเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมในวันที่ 4 ส.ค.นี้ว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ลงวันที่ 1 ส.ค.2556 จำนวน 3 ฉบับ คือ  1.ห้ามบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล เข้าหรือออกจากบริเวณพื้นที่และอาคารที่กำหนด คือ ทำเนียบรัฐบาล และรัฐสภา เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 2.ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เข้า หรือออกจากบริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ รวม 12 เส้นทาง คือ 1.ถนนราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่นฤดี ถึงแยกประชาเกษม
2.ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดง ถึงแยกพาณิชย์
3.ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองใน ถึงลานพระราชวังดุสิต ด้านหลังพระบรมรูปทรงม้า
4.ถนนลิขิต ตลอดสาย
5.ถนนพระราม 5 ตั้งแต่สะพานอรทัย ถึงแยกสุโขทัย
6.ถนนสุโขทัย ตั้งแต่แยกสวนรื่นฤดี ถึงแยกสุโขทัย
7.ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกการเรือน ถึงแยกราชวิถี
8.ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูป ถึงแยกจปร.
9.ถนนลูกหลวง ตั้งแต่สะพานวิศุกรรมนฤมาณ ถึงสะพานเทวกรรม
10.ถนนพิชัย ตั้งแต่แยกขัติยานี ถึงถนนราชวิถี
11.ถนนนครปฐม ตลอดสาย
และ 12.ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกประชาเกษม ถึงแยกเทวกรรม
ใน ส่วนฉบับที่ 3 กำหนดให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร หรือเทียบเท่า เป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้ และบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2556

แบ่งระดับพื้นที่คุมม็อบห้ามเข้า

พล.ต.ต.อดุลย์ กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางในการแบ่งพื้นที่นั้น จะกำหนดระดับพื้นที่ไว้ 3 ระดับคือ 1.พื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง โรงพยาบาลศิริราช เขตพระราชฐาน ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา และพื้นที่สัญลักษณ์ สถานที่สำคัญในเขตที่ประกาศพื้นที่ 2.พื้นที่หวงห้าม ได้แก่ เส้นทางและพื้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด และ 3.พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่พื้นที่ส่วนที่เหลือ ซึ่งต้องห่างจากพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด และพื้นที่หวงห้ามระยะ 400 เมตร

“ในส่วนสถานการณ์ที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการประกาศใช้พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา สถานการณ์ยังคงเป็นปกติ และประชาชนสามารถสัญจรในเส้นทางต่างๆ ได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ในวันที่ 4 ส.ค.ตำรวจจะประเมินสถานการณ์หากจำเป็นก็จะต้องปิดถนนไม่อนุญาตให้สัญจร”

คาดม็อบรวมตัวนางเลิ้ง

ผู้สื่อข่าวถามว่า จุดที่ผู้ชุมนุมจะรวมตัวกันอยู่ที่ใด พล.ต.ต.อดุลย์ กล่าวว่า เบื้องต้นการข่าวแจ้งว่าจะมีการรวมตัวกันที่สนามม้านางเลิ้ง และการข่าวแจ้งว่าไม่มีการดาวกระจายไปที่ไหน อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่จะมาชุมนุมมีอยู่ 5 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านการทำงานของรัฐบาลทั้งหมด แต่ยังไม่เปิดเผยได้ว่ามีกลุ่มใดบ้าง อย่างไรก็ตาม ในส่วนกำลังของตำรวจจะประเมินตามสถานการณ์ หากมีผู้ชุมนุมมากก็ใช้กำลังเยอะ แต่หากมีน้อยก็ใช้ตามสถานการณ์ ส่วนผู้ที่มาชุมนุมจะมีเท่าใดนั้น ขณะนี้ก็ยังประเมินกันอยู่ แต่น่าจะแจ้งให้ทราบกันได้ช่วงเช้าวันที่ 4 ส.ค.นี้

“ในส่วนพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด จะไม่ให้ใครเข้าไปในพื้นที่ หากมีการฝ่าฝืนก็จะจับกุมและดำเนินคดี เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น” พล.ต.ต.อดุลย์ กล่าว

โฆษกบช.น. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตำรวจจะตั้งด่านตรวจสกัดเพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมพกพาอาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมเด็ดขาด ทั้งกระบอกไฟฉายที่อาจะดัดแปลงเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้า หรือร่มปลายแหลม และธงต่างๆ ก็จะไม่อนุญาตให้นำเข้าไปในที่ชุมนุม ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยของตำรวจเป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

องค์ประกอบต่างๆที่ต้องมีอยู่ในแพคเกจจิ้ง

เนื่องจากพลาสติกผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และอาจผลิตเพื่อให้มีสีต่างๆใสแข็งหรืออ่อนก็ได้ และยังสามารถหลอมละลายเป็นรูปร่างต่างๆได้โดยใช้แรงดันและความร้อนและคุณสมบัติของพลาสติกคือ ไม่สลายตัว ประโยชน์ของพลาสติก คือ น้ำหนักเบา ทำให้สะดวกต่อการถือหิ้ว และการขนส่ง ตลอดจนมีความทนทานอยู่ได้เป็นเวลานาน และเนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้มากแพคเกจจิ้งพลาสติกจึงเข้ามาแทนที่ อย่างไรก็ตามถึงแม้พลาสติกจะมีประโยชน์แต่ก็มีข้อเสียคือพลาสติกผลิตมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ เช่น น้ำมัน ถ่านหิน นอกจากนี้ ก็ยากต่อการนำมารีไซเคิล และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และที่สำคัญเนื่องจากพลาสติกมีหลายชนิด การนำมาผลิตใช้ใหม่จะต้องแยกพลาสติกแพคเกจจิ้งแต่ละชนิดออกจากกัน

ปัจจุบันจึงมีเพียงถุงพลาสติกเท่านั้นที่สามารถนำมาผลิตใช้ใหม่ได้ แต่มีการนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วเพียงร้อยละ 3 ของจำนวนถุงพลาสติกที่ผลิตออกมาเท่านั้นที่นำกลับเข้าสู่โรงงานเพื่อการรีไซเคิล ดังนั้นพลาสติกที่ถูกทิ้งขยะในปัจจุบันจึงคงอยู่ในสภาพแวดล้อมไปอีกนานนับหลายร้อยปี บริเวณจุดขายสินค้าที่มีสินค้าให้เลือกมากมาย องค์ประกอบต่างๆที่ออกแบบไว้บนบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์และสินค้านั้น รายละเอียดหรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงสิ่งที่ผู้ผลิตสินค้าพยายามจะสื่อออกมา สถานะของบรรจุภัณฑ์

ส่วนประกอบที่สำคัญบนบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งอย่างน้อยที่สุดควรประกอบด้วย ชื่อสินค้า, ตราสินค้า, สัญลักษณ์ทางการค้า, รายละเอียดของสินค้า, รายละเอียดส่งเสริมการขาย, รูปภาพ, ส่วนประกอบของสินค้า, ปริมาตรหรือปริมาณ, ชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย (ถ้ามี), รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต วันหมดอายุ เป็นต้น เมื่อมีการเก็บข้อมูลของรายละเอียดต่างๆดังกล่าวมาแล้วจึงเริ่มกระบวนการออกแบบด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับมาเป็นกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์

นรข.นครพนม ตรวจยึดไม้พะยูง 61 ท่อน มูลค่านับล้าน หลังแก๊งค้าฉวยโอกาสส่งออกช่วงฝนตกหนัก

พล.ร.ต. รังสรรค์ โตอรุณ  ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนครพนม (นรข.)  ได้สั่งการให้ น.อ.สุรศักดิ์  สุวรรณเกษา ผบ.นรข.เขต นครพนม  ประสานงานกับ ร.ท.เดโชพล  ป้องจันทร์ หัวหน้าสถานีเรือ นรข.อ.บ้านแพง ร่วมกับ นายณัฐยศ  ชัยชนะทรัพย์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา วางแผนจับกุมการลักลอบขนส่งไม้พะยูงส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน ตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง จนกระทั่งสามารถเข้าตรวจยึดไม้รถกระบะอีชูชุ สีขาว ทะเบียน บฉ 7327 หนองคาย  บรรทุกไม้พะยุงจำนวน 61 ท่อน ขนาดความยาวประมาณ 1-2  เมตร หน้ากว้าง 20 ซม.  ตรวจวัดได้ปริมาตรประมาณ 1.18 ลูกบาศก์เมตร  ขณะขบวนการค้าไม้พะยูงขับรถคันดังกล่าวมาจอดรอการขนส่งลงเรือบริเวณ เขตรอยต่อระหว่าง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  กับ อ.บ้านแพง จ.นครพนม จึงเข้าสกัดตรวจยึดไว้ได้  ส่วนผู้กระทำผิดไหวตัวหลบหนีทัน เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางมาตรวจสอบและเร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตาม กฎหมายต่อไป

ร.ท.เดโชพล  หัวหน้าสถานีเรือ นรข.อ.บ้านแพง  จ.นครพนม กล่าวว่า  เบื้องต้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เชื่อว่าไม้พะยูงดังกล่าวมีการลักลอบ ลำเลียงมาจากหลายพื้นที่เพื่อลงเรือส่งข้ามแม่น้ำโขงไปขายผ่านชายแดนลาว เวียดนาม ถึงปลายทางประเทศจีน ซึ่งจะมีการซื้อขายกันเป็นกิโลกรัมประมาณกิโลกรัมละ 1,000 – 1,500 บาท  โดยแก๊งค้าไม้ดังกล่าวอาศัยในช่วงมีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงฉวยโอกาสลักลอบไม้ พะยูงส่งออกตามแนวชายแดนเนื่องจากหน้าที่มีอุปสรรคในการลาดตระเวนตรวจสอบ อย่างไรก็ตามในช่วงนี้จะได้เพิ่มมาตรการในการป้องกันปราบปรามมากขึ้น ส่วนมูลค้าของกลางคิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 1ล้านบาท

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

องค์ประกอบของชุดเครื่องบดน้ำแข็งที่ให้คุณทำน้ำแข็งไสถ้วยโปรดในสไตล์คุณ

เครื่องบดน้ำแข็งไสเกล็ดหิมะไฟฟ้าขนาดใหญ่ เหมาะกับหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึง ใช้ทำน้ำแข็งใสให้เด็กๆทานในบ้าน หรือจะทำค้าขายก็ได้ สามารถใช้งานง่าย /รวดเร็ว เหมาะสำหรับใช้ค้าขาย โครงสร้างใหญ่แข็งแรง ผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพดีชุบโคเมียม ดูแลทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิม การใช้งานทำได้ง่ายเพียงแต่ใส่น้ำแข็งลงไปในท่อ เปิดเครื่อง จากนั้นก็กดด้ามกดลงน้ำแข็งก็จะไหลออกมาด้านล่างมีระบบตัดไฟเองเมื่อยกด้ามขึ้นตัวเครื่องบดน้ำแข็งทำจากอลูมิเนียม จึงไม่เป็นสนิม ส่วนตัวกล่องมอเตอร์ด้านหลังมีแผ่นสแตนเลสเป็นช่องระบายความร้อน จึงแข็งแรงทนทาน ยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้น

ความสามารถของเครื่องบดน้ำแข็งใช้ได้กับน้ำแข็งยูนิตหรือน้ำแข็งป่นก็ได้ ท่านสามารถทำการบด ไสกันให้เย็นฉ่ำ ด้วยเครื่องบดน้ำแข็งที่ให้คุณทำน้ำแข็งไสถ้วยโปรดรสชาติในสไตล์คุณ ด้วยวิธีทำที่ง่ายแสนง่าย เพียงเทน้ำหวาน ลงบนแม่พิมพ์ที่มาพร้อมตัวเครื่อง นำไปแช่แข็ง แล้วนำมาบดในเครื่องบดน้ำแข็ง ก็จะได้เป็นน้ำแข็งไสแสนอร่อย หรือจะนำน้ำแข็งเปล่ามาบดแล้วราดด้วยน้ำหวาน และใส่ท๊อปปิ้งต่างๆก็อร่อยเย็นชื่นใจ ใช้ง่ายเพียงเทน้ำผลไม้หรือน้ำหวานลงในแม่พิมพ์ที่บรรจุในกล่อง แล้วนำไปแช่แข็ง หลังจากนั้นนำก้อนน้ำแข็งที่ได้มาบดด้วยเครื่องบดน้ำแข็งใสก็จะได้น้ำแข็งใสรสอร่อยชื่นใจ สามารถล้างทำความสะอาดง่าย ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ใบมีดทำจากสแตนเลส ทนทาน ตัวเครื่องมีน้ำหนักรวม 1.5 กิโลกรัม กินไฟน้อยเพียง 20 วัตต์ มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเขียวและลายดัฟฟี ดักส์ และสีส้ม-ลายบั๊กบันนี่ ภายในชุดประกอบด้วยเครื่องบดน้ำแข็ง 1 เครื่อง และแม่พิมพ์ทำน้ำแข็ง 4 ชิ้น

เมื่อมีอาการเวียนหัวควรทำอย่างไร

อาการเวียนหัวเป็นความรู้สึกหลอกๆที่รับรู้ภายในตัวโดยที่ไม่มีการหมุนจริง ดังนั้นการที่ผู้มีอาการเวียนหัวรู้สึกเหมือนจะล้มคว่ำทรงตัวไม่ได้ เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ผู้ป่วยไม่ควรตกใจจนเกินเหตุ ให้อยู่นิ่งๆ เช่น ถ้าเป็นขณะยืนหรือเดิน ควรค่อยๆย่อตัวลงนั่ง หรือนอนนิ่งๆไม่ดิ้นหรือขยับไปมา เพราะจะทำให้เวียนหัวมากขึ้น หรือพลัดตกจากที่นั่ง หรือที่นอนได้ หากมีอาการคลื่นไส้ อาจหายารับประทานบรรเทาอาการ เมื่อได้รับการพักผ่อน ส่วนมากอาการจะดีขึ้นเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็นชั่วโมง หรือใน 1วัน ในรายที่อาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรงควรรีบพบแพทย์

อาการเวียนหัวเป็นอาการรุนแรงไหม รักษาหายไหม

อาการเวียนหัว อาจรุนแรง หรือเวียนหัวพียงเล็กน้อยก็ได้ และโรคที่เป็นสาเหตุอาจไม่มีอันตราย เช่น โรคหินปูนในหูชั้นในหลุด (BPPV) หรืออาจเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง เช่น หลอดเลือดในสมองตีบหรือแตก (โรคหลอดเลือดสมอง) หรือเนื้องอกสมอง ดังนั้นการรักษาจะหายหรือไม่ขึ้นกับสาเหตุ บางกรณีก็หาย บางกรณีก็ไม่หายเพียงแต่รักษาให้อาการไม่เป็นมาก อย่างไรก็ดี ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง มักมีอาการหายช้า หรือเป็นรุนแรงมากขึ้น

 

 

ดีลเลอร์โตโยต้าโอดพิษรถคันแรกฉุดยอดครึ่งปีแรกพลาดเป้า เร่งเพิ่มบริการเอาใจลูกค้า

นายชาญ เลิศประเสริฐภากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น ผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า เปิดเผยว่า ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตเพียง 3-5%เท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากลูกค้าใช้เงินซื้อรถยนต์ไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา เพราะต้องการเข้าร่วมโครงการรถคันแรก

ทั้งนี้ จากผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้บริษัทต้องหันมาให้ความสำคัญกับบริการ หลังการขายมากขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ เช่น การโทรสอบถามการใช้งาน การบริการตรวจเช็กระยะ และการส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวให้กับลูกค้าได้รับทราบ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะขยายโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์เพิ่มอีกจำนวน 1 สาขา บนถนนกาญจนาภิเษก ติดกับโครงการเดอะ พาซิโอ พาร์ค ภายใต้งบลงทุน 200 ล้านบาท จากปัจจุบันบริษัทมีโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าอยู่จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย บางนา อ่อนนุช-ลาดกระบัง และรามคำแหง ซึ่งการขยายครั้งนี้เชื่อว่าจะตอบรับความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลุมมาก ขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัท โตโยต้า มีแผนจะนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้ามาทำตลาดอีกจำนวน 2 รุ่นในช่วงครึ่งปีหลัง คือ นิวอัลติส และอีโคคาร์ บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายของบริษัทให้กลับมามีอัตราการเติบ โตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทได้ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 8,500-9,000 ล้านบาท

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…