การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้านับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ในการดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้คงสภาพตามปกติ และยังทำให้หม้อแปลงไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่ยืนขึ้น www.estel.co.th เป็นบริษัทผู้ดูแล และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งในฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้านั้นมีส่วนประกอบหลักคือ น้ำมันฉนวน, กระดาษฉนวน, ซีลยาง,ฉนวนทองแดง โดยวัสดุเหล่านี้จะเสื่อมสภาพเมื่อมี ความชื้น น้ำ เขม่า สิ่งเจือปนอื่นๆ และก๊าซปะปนอยู่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้หม้อแปลงเสียหาย อาจช๊อต หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดได้

ตรวจสอบและบำรุงรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสม

ดังนั้นจึงควรทำการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งในเบื้องต้น หรือตรวสอบ เช็คสภาพสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยง และความเสียหายให้ธุรกิจของท่านได้การดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าควรมอบหมายให้มืออาชีพ ทีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเป็นผู้ดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ในการทำงานด้านหม้อแปลงไฟฟ้าของท่าน เรามีทีมเซอร์วิสหม้อแปลงไฟฟ้ามืออาชีพรองรับในทุกธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท องค์กร ห้างร้าน ฯลฯ บริการรับซื้อหม้อแปลงเก่า จำหน่ายหม้อแปลงใหม่รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ รับขยายเขตการไฟฟ้าแรงสูง และบริการหม้อแปลงไฟฟ้าให้เช่า รับบริการประสานงานไฟฟ้าให้ท่าน ทั้งการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้ท่านทำงานสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น บริการทุกระดับโดยมืออาชีพ