ส.ค้าปลีก ชง ลดภาษีนําเข้าสินค้าลักชัวรี่

สมาคมค้าปลีก เสนอมาตรการกระตุ้นอุตสาหกรรมค้าปลีกต่อรัฐบาล เน้นการลดภาษีนําเข้าสินค้าลักชัวรี่ เป็น 0 กระตุ้นการใช้จ่าย

น.ส.บุษบา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมมีข้อเสนอต่อรัฐบาล เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ในปี 2556 โดยต้องการให้รัฐบาลกำหนดมาตรการเร่งด่วน ในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ ขยายการค้าชายแดนอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้ธุรกิจค้าปลีกไทยไปลงทุนในเอาเซียน เพื่อรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เร่งโครงการบริหารจัดการน้ำให้มีการอนุมัติโดยเร็ว เพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ระบบ และที่สำคัญที่สุด คือ การใช้มาตรการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการลดภาษีนำเข้าสินค้าลักชัวรี่แบรนด์ ให้เป็น 0 กระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยว และดึงนักท่องเที่ยวไทยให้กลับมาซื้อสินค้าในประเทศให้มากขึ้น