วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ คือหัวใจสำคัญของใยแก้ว

ฉนวนที่ดีที่สุดคือ สูญญากาศ รองลงมาคือ อากาศที่อยู่นิ่ง เทคนิคสำคัญที่ทำให้อากาศอยู่นิ่งมีอยู่หลายวิธี และฉนวนใยแก้วก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นโพรงอากาศ สามารถกันความร้อนและกันเสียงได้ดี กระบวนการผลิต ฉนวนใยแก้วจะนำวัสดุดิบ จากแหล่งธรรมชาติภายในประเทศ มาผสมในอัตราส่วนที่ถูกควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ จากนั้น จะลำเรียงเข้าไปในเตาหลอม ที่อุณหภูมิประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส แก้วที่หลอมละลาย จะถูกปั่นเป็นเส้นใยขนาดเล็ก ที่ละเอียดอ่อน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยเฉลี่ยประมาณ 7 ไมโครอน (1 ไมโครอน = 1/ล้านเมตร) ระหว่างนี้จะพ่นน้ำยา Binder เข้าไปประสานเนื้อใยแก้ว และลำเลียงสู่ขบวนการอบขึ้นรูปเป็นชนิดม้วนและแผ่นตามที่ลูกค้าต้องการ

“ในกระบวนการผลิตเราให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัตถุดิบ โดยนำวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ มาผลิตให้เป็นส่วนผสมเดียวกัน เพื่อให้ได้เส้นใยแก้ว ที่มีคุณภาพสูงโดยใช้เศษแก้วประมาณ 30 %” “บางแห่งนำเศษแก้วมาใช้ถึง 80% เพื่อช่วยลดต้นทุน เศษแก้วเหล่านั้นมักมาจากแหล่งที่ต่างๆ กันจึงมีองค์ประกอบไม่เหมือนกัน เมื่อนำมาหลอมละลายคุณภาพของเส้นใยแก้วจะลดลงไปด้วย”